Voss Kulturskule

Velkomen til Voss Kulturskule!
Søknads og re-registreringsfrist for skuleåret 2018/2019 er 25 mai 2018.
Søknaden vert opna 01.05.2018, og ein nytter denne linken : https://NOVOSS.speedadmin.dk/tilmelding

Vi tilbyr undervisning i:

  • ca. 20 song-og instrumentaldisiplinar
  • biletkunst
  • dans.
  • drama/teater
  • musikktilbod for barn/unge med særskilde behov.
  • dirigentundervisning
  • skapande skriving

Elevtal 2017/2018: 389

Det meste av undervisninga og administrasjonen held til i Voss kulturhus.

Skulen sel også dirigent-og instruktørtenester til kor/korps/orkester.

Voss kommune har distriktsmusikarordning som er knytta til kulturskulen. Samarbeidspartar er mellom anna Orkesteret Fossegrimen, Hordaland fylkeskommune og Den kulturelle skulesekken.

Søknad om elevplass:https://NOVOSS.speedadmin.dk/tilmelding

Kontaktinformasjon: 
Voss kulturskule 
Postboks 145 
5701 Voss 
Besøksadresse: Evangerv. 6 
Telefon:  Mobil: 40416204
E-post: oddvar.nostdal@voss.kommune.no

Rektor : Oddvar Nøstdal

https://www.facebook.com/vosskulturskule/

 

Elevar som ynskjer å sei opp plassen sin må gjera dette skriftleg.(Elevbetaling for neste semester vert berekna dersom fristen ikkje vert halden.) All utmelding er pr.e-post til rektor.
Event. utlånsinstrument må leverast attende til kulturskulen på siste speletime.

Undervisninga fylgjer skuleruta for grunnskulen, og lærarane kontaktar elevane i veke 32/33 for timeavtale.

Musikkleik og musikalsk forming:
Begge er i utgangspunktet eit 1-årig tilbod. Elevar inneverande sk.år som ynskjer undervisning i eit instrument/annan disiplin neste år, må senda nytt søknadsskjema. Dette gjeld også elevar i musikkleik som ynskjer å gå vidare med musikalsk forming neste år.

Kulturskulen har lang venteliste for nokre instrument/disiplinar. Til vanleg vert søkjarar som har stått lengst på venteliste tekne opp først. Ta gjerne kontakt for nærare informasjon.

_
_
_