1

Nynorsk litteraturhistorie med Jan Inge Sørbø

Den tradisjonelle bokkvelden er det i år Voss Mållag som står for. Dei har invitert Jan Inge Sørbø, forfattaren av Nynorsk litteraturhistorie.


 Tidlegare i år kom boka Nynorsk litteraturhistorie, eit storverk på 650 sider. Boka kom ut til 150-årsjubileet til Det Norske Samlaget, og er skriven av Jan Inge Sørbø. Han viser korleis nynorske forfattarar både har forma og opponert mot dei litterære normene i tida dei levde i.

Meir informasjon på www.vossbibliotek.no

_
_
_