Språkkafe

Kom og snakk med elevar som lærer norsk

Alle er velkomne til sprråkkafé i biblioteket. Me inviterer ein klasse frå norskopplæringa som treng norske samatalepartnarar. Du treng ikkje nokon særlege kvalifikasjonar for å delta på dette. Me severer kaffi og te. Dersom du er usikker på kva de skal snakka om, har me ulike spel som hjelpemiddel. Det viser seg at både elevar og hjelparar, har stort utbyte av å delta på språkkaféane.

_
_
_